מאמרים בנושא מכרזים

דיני המכרזים מנקודת המבט של תורת המשחקים – המכרז כמשחק

ההשפעה של הטיות קוגנטיביות על החלטת ועדת המכרזים

שינוי תנאיה של התקשרות שנכרתה בעקבות מכרז

לא חייבים לפסול הצעה פגומה

מהן מטרות המכרז - השוויון אינו העיקר

חקירה נגדית בבגץ

דיני מכרזים תלויי הקשר

Modification of a Government Contract

The Legal Theory of Competitive Bidding

Improving Public Procurement Efficiency—Applying a Compliance Criterion

Will Procurement Officials be Biased to Disregard Procurement Rules in Favor of a Low-priced, Albeit Defective, Bid

Cognitive Biases in Government Procurement

דילוג לתוכן